Päihdeluento: Vapaat riippuvaiset 28.2.2011

Vapaat riippuvaiset
filosofian tohtori, psykologi
Kauko Mäkinen
ma 28.2.2011 kello 18.00−19.30
Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemak. 5

Esitelmässä pohditaan erilaisten riippuvuuksien luonnetta, muotoja ja merkityksiä: Voiko perustavanlaatuisella tavalla riippuvainen ihminen olla vapaa? Millainen on riippuvaisen ihmisen identiteetti? Krooninen pelko riippu-vuuksien ja sairauksien taustalla. Auttaako tahdonvoima ja millaiset ovat vapautumisen edellytykset, keinot ja mahdollisuudet?
liput: 10/ 5 euroa, yhteydenotot: paihdeseminaari@selvary.fi