Selvä Ry hakee RAY:ltä apurahaa ehkäisevän päihdetyön projektiin Oulun alakouluissa

Ehkäisevän päihdetyön projekti Oulun alakouluissa

Selvä Ry hakee rahoitusta RAY:lta 3- vuotiselle ehkäisevän päihdetyön projektille. Jos rahoitus myönnetään, projekti alkaa alkuvuodesta 2013 Oulun alakouluissa. Kohderyhmänä ovat 6- luokkalaiset oppilaat, heidän vanhempansa ja opettajat.  Projektityöntekijät Saara Vesala ja Sanna Arontie pitävät kouluilla kohderyhmille suunnattuja oppitunteja ja vanhempainiltoja. Projektin tavoitteena on lasten ja nuorten päihdehaittojen ennaltaehkäisy/varhainen puuttuminen ja päihteiden käytön vaikutuksista johtuvan syrjäytymisen ennalta ehkäisy.

 

Projektin toteutus

Oppilaille pidetään kaksi oppituntia. Ensimmäisellä tunnilla oppilaat täyttävät kyselykaavakkeen päihteistä, tekevät ryhmätyön päihteistä projektityöntekijöiden käytössä olevien esitteiden pohjalta. Käytämme materiaalina Oulun kaupungin, ALKO:n, Ehyt Ry:n, Irti Huumeista Ry:n, Alkoholiohjelman ym. esitteitä. Tunnin aikana keskustelemme vuorovaikutteisesti oppilaiden kanssa esille nousevista aiheista.

Ensimmäisen tunnin jälkeen teemme kyselyistä yhteenvedon, jonka käymme läpi oppilaiden kanssa toisella tunnilla. Samalla tunnilla puramme edellisellä kerralla tehdyt ryhmätyöt ja keskustelemme esille nousevista aiheista. Oppituntien sisällöt tulevat oppilaiden tuotoksista ja niiden analysoinnista.

Oppilaille pidettyjen oppituntien jälkeen järjestämme vanhempainillan learning-cafe idealla. Vanhempainillassa käymme oppilaille tehdyn kyselyn tulokset läpi vanhempien kanssa. Lisäksi keskustelemme esille nousevista aiheista ja annamme faktatietoa päihteistä suullisesti ja kirjallisesti. Käytämme materiaalina em. esitteitä. Vanhempainillan idea on se, että vanhemmat saavat kuulla suoraan sen, mitä heidän lapsensa ovat päihteistä tienneet ja tuottaneet (ryhmätyöt).

Opettajat ovat mukana sekä oppitunneilla että vanhempainilloissa ja annamme myös kouluille oppilaille tehdyn kyselyn yhteenvedon ja oppilaiden tekemät ryhmätyöt.