Polkypyöräillen Alaskasta Argentiinaan päihteettömän elämäntavan puolesta

Pudasjärveläinen Ahti Auno lähtee elokuussa 2013 polkupyörällä Alaskan Anchoragesta päämääränään Amerikan eteläkärki Argentiinassa. Noin vuoden mittaiseksi suunnitellun matkan tarkoituksena on henkilökohtaisen seikkailun lisäksi levittää tietoa päihteettömän elämäntavan positiivisuudesta ja kannustaa esimerkkinä toimimalla muita päihderiippuvaisia arvioimaan omaa elämäänsä uudelleen. Ahti on kerennyt kymmen vuotta kestäneen raittiin elämänjaksonsa aikana kiertää pyörällään Euroopan ympäri, joten aivan kylmiltään hän ei ole reissuun lähdössä. Selvä Ry on Oulussa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää raitista elämäntapaa jäsenten ja kansalaisten keskuudessa. Erityisesti yhdistys pyrkii edistämään ennaltaehkäisevää päihdetyötä lasten ja nuorten keskuudessa. Yhdistyksen toiminta on aatteellista toimintaa, eikä tähtää taloudelliseen voittoon. Ahti on aktiivinen järjestössä toimija ja haluaa tällä tempauksella kerätä varoja sen toimintaan ja edesauttaa täten kansantaloudellisestikin merkittävän sairauden vastaisessa taistelussa. Selvä Ry tilittää kerätyistä sponsorituloista 40 % Ahtin matkakustannuksiin, ja loput jäävät järjestön toiminnan rahoittamiseen.
Ahti kirjoittaa tähän positiiviseen tempaukseen liittyen blogia, jota voi seurata matkan valmistelujen sekä varsinaisen matkan aikana osoitteessa http://soberbicyclist.blogspot.fi. Tapahtumalla on lisäksi Facebook –sivut osoitteessa www.facebook.com/pyoraillenpitkalle .
Selvä Ry:n toimintaan voi tutustua osoitteessa www.selvary.fi.